Algemene Voorwaarden HNJ-Veiligheid

Algemene voorwaarden 2015

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die personeel van HNJ-veiligheid uitvoert .

Inhuren

1.Inhuren van personeel kan  telefonisch, per mail, of persoonlijk.

 2.Wel bent u genoodzaakt om dit per mail te bevestigen.

3.Het inhuren van personeel kan vanaf 4 werk uren, als u iemand nodig heeft voor minder dan 4 uur zal er wel 4 uur in rekening worden gebracht.

Annulering inhuren personeel

4.Annulering van het inhuren van personeel  is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de opdracht datum.  In dit geval zullen er geen kosten  in rekening worden gebracht.

5.Indien u annuleert tussen 10 dagen en 7 dagen zal de helft van de kosten in rekening worden gebracht.

6.Annuleert u na 7 dagen zal het totale bedrag in rekening worden gebracht.

Annulering algemeen

 7.Annuleren dient per mail aan HNJ-Veiligheid te gebeuren.

Betaling

8.U dient 10% van de factuur voor de opdracht datum te voldoen.

9.De overige 90% dient binnen 21 dagen na de opdracht datum op de rekening van HNJ-Veiligheid te staan.

 10.Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, behoudt HNJ-Veiligheid  zich het recht om  10% extra van het factuurbedrag te factureren als zijnde administratie kosten.

11.Indien de opdracht gever in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan HNJ-Veiligheid de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. HNJ-Veiligheid is dan gerechtigd om het bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtigde als de buitengerechtelijke kosten.

12.Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Slotbepaling

13.Op alle geschillen tussen de opdrachtgever en HNJ-Veiligheid is het Nederlandse recht van toepassing, terwijl de rechtbank te Eindhoven bevoegd is van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst.

Wij zijn partner van:

 

 

 

 

 

 

Wij werken voor:

 

 

 

logohelmond

Referenties:


 logo rond

Contactgegevens:

HNJ Veiligheid
Ambachtweg 75
5731AE Mierlo
info@hnj-veiligheid.nl
Telefoon  085-9020136
KVK  61864226
BTW  854522141B01